Munkavédelem

Főbb munkaadói kötelezettségek


 • Munkavédelmi szakember foglalkoztatása
 • A munkavédelem legfontosabb iratanyagai a vállalkozásoknál
 • Telepengedély
 • Munkavédelmi szabályzat
 • Munkavédelmi oktatás
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejentése, kivizsgálása és nyilvántartása
 • Egyéni védőeszközök
 • Munkaeszközök üzembe helyezése
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
 • Egészségvédelmi és biztonsági terv - EB terv

Mi a munkavédelem célja?


A munkavédelem céljai a következők:

 • A szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása
 • A munkakörülmények humanizálása
 • A munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése

Alapelv:

"A Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez." 1993. évi XCIII Törvény a munkavédelemről 1. § (2).

Az aktuális, és a folyamatban lévő változásokról a munkavédelem területén tájékozódhat <>

Kire vonatkozik a munkavédelem?

A munkavédelem kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

Szervezett munkavégzésnek kell tekinteni továbbá a 40. § (2)* bekezdésében foglaltak alkalmazása szempontjából a munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjának személyes közreműködésével végzett munkát is.

 • A Törvény 40. § (2) a különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók egyidejű foglalkoztatására, és munkájuk összehangolására utal.

Hogyan valósul meg?


 • A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.
 • A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét.
 • A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg. 2. § (3)
 • A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is.

Melyek a munkavédelemre vonatkozó szabályok?


 • A munkavédelem alapvető szabályait a 1993. évi XCIII Törvény tartalmazza.
 • A részletes szabályait a 1993. évi XCIII Törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák.

Bővebben: lásd Fontosabb biztonsági szabályzatok és munkavédelmi jogszabályok menüpont.

Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.

Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltatónak a 2. § (3) bekezdése szerinti rendelkezése is.

Bővebben: lásd munkavédelmi szabályzat menüpont.

A munkavédelem hatósági felügyelete:

A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a munkavédelmi hatóság látja el:

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF).

A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed:

 • a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak megvalósítását is;
 • b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
 • c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a Munkavédelmi törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. Mvt 81. §

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. 82. § (1)


     

  Szaküzletünk

     

Mayer Szerszám Kft.
2800 Tatabánya
8135sz. Környei összekötő út

Üzlet nyitva tartása:
   hétfőtől-péntekig 7.00-15.30

Mayer Szerszám web áruház:
www.mayerszerszam.hu

Internetes katalógusok:
www.mayer-bolt.hu
www.mayer-katalogus.hu

GPS
Hosszúság E:18.3633805
Szélesség N:47.572953

Elérhetőségek
Tel.: 34/313-650
Fax: 34/313-659
e-mail: info@mayer-szerszam.hu

Ugrás vissza


       © 2018 Mayer Szerszám |   Kezdőlap |   Ugrás felülre |   Kapcsolat